InnoMax is very broadly oriented in the waste and recycling industry. Not only because of Cees Duijn’s many years of experience at home and abroad, but also because of his large-scale network of contacts and relations. In addition, his relentless interest and passion for the profession is involved.

And it is precisely on this cutting edge that InnoMax’s strength lies: market knowledge, a wide relationship network and gaining practical experience. InnoMax has grown into one of the most important players in the recycling industry.

What does InnoMax do as a recycling service provider:

Milieuadvisering, vergunningen, milieueffectrapportages

Kennispartner op het gebied van de wet- en regelgeving en overige randvoorwaarden voor de definitie en toepassing van recyclinggrondstoffen.

Technologische ontwikkelingen mixen met innovatie om zo tot duurzame oplossingen te komen voor nationale en internationale bedrijven.

Interim functions in advice and implementation for renowned clients:

 • Directievoering
 • Senior Project Management
 • Marketing en Business Development (internationaal)
 • Business Case development
 • Haalbaarheidstudies
 • Toetsing Wet- en Regelgeving en Beoordelingsrichtlijnen
 • Opstellen van bestekken en het begeleiden van Aanvraag- en Tenderprocedures
 • Procesdefinitie op basis van Rest-/Afvalstoffenanalyse
 • Opstellen Massabalans
 • Flow-Schema en Installatie lay-out van de Rest-/Afvalstoffen Recyclinginstallatie
 • Investeringsbegrotingen en kosten-batenanalyse
 • Milieuvergunningaanvragen en procedureafwikkeling
 • Toetsing diverse Milieu- en Energiesubsidieprogramma‚Äôs
 • Advies- Onderzoeks- en/of Projectengineering t.b.v. specifieke Rest-/Afvalstromen
 • Functionele evaluatie en optimalisatie van (bestaande) recyclinginstallaties
 • Opstellen afnameprotocollen op basis van resultaat- en prestatie-indicatoren (o.a. Recycling% Reinheids% van de recyclinggrondstoffen en Beschikbaarheids% Energieverbruik Kwh/ton enz. van de Rest-/Afvalstoffen recyclinginstallatie)

On all services and advice by InnoMax B.V. the “Regulations governing the relationship between the Client and the consultancy engineering firm”, RVOI-2001, apply: ¬†download PDF (Dutch)