InnoMax is zeer breed georiënteerd in de afval- en recyclingbranche. Niet alleen door de jarenlange ervaring van Cees Duijn in het binnen- en buitenland, maar zeker ook door zijn grootschalige netwerk van contacten en relaties. Daarbij komt zijn niet aflatende aan interesse en passie voor het vak kijken.

En precies op dat snijvlak ligt de kracht van InnoMax: marktkennis, een breed relatienetwerk en het opdoen van ervaringen in de praktijk. InnoMax is uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op adviesgebied in de recyclingbranche.

 

Wat doet InnoMax als recyclingdienstverlener:

Milieuadvisering, vergunningen, milieueffectrapportages

Kennispartner op het gebied van de wet- en regelgeving en overige randvoorwaarden voor de definitie en toepassing van recyclinggrondstoffen.

Technologische ontwikkelingen mixen met innovatie om zo tot duurzame oplossingen te komen voor nationale en internationale bedrijven.

Interim functies in advisering en uitvoering voor gerenommeerde opdrachtgevers:

 • Directievoering
 • Senior Project Management
 • Marketing en Business Development (internationaal)
 • Business Case development
 • Haalbaarheidstudies
 • Toetsing Wet- en Regelgeving en Beoordelingsrichtlijnen
 • Opstellen van bestekken en het begeleiden van Aanvraag- en Tenderprocedures
 • Procesdefinitie op basis van Rest-/Afvalstoffenanalyse
 • Opstellen Massabalans
 • Flow-Schema en Installatie lay-out van de Rest-/Afvalstoffen Recyclinginstallatie
 • Investeringsbegrotingen en kosten-batenanalyse
 • Milieuvergunningaanvragen en procedureafwikkeling
 • Toetsing diverse Milieu- en Energiesubsidieprogramma’s
 • Advies- Onderzoeks- en/of Projectengineering t.b.v. specifieke Rest-/Afvalstromen
 • Functionele evaluatie en optimalisatie van (bestaande) recyclinginstallaties
 • Opstellen afnameprotocollen op basis van resultaat- en prestatie-indicatoren (o.a. Recycling% Reinheids% van de recyclinggrondstoffen en Beschikbaarheids% Energieverbruik Kwh/ton enz. van de Rest-/Afvalstoffen recyclinginstallatie)

Op alle diensten en advisering door InnoMax B.V. is de “De Nieuwe Regeling” DNR 2011, herziening juli 2013, van toepassing: download PDF

 

HOME