InnoMax is expert in milieu, recycling, duurzaamheid en circulariteit

InnoMax is breed georiënteerd ingenieursbureau in de afval- en recyclingbranche. Niet alleen door de jarenlange ervaring van onze adviseurs in het binnen- en buitenland, maar zeker ook door ons grootschalige netwerk van contacten en relaties. We werken met inzicht, specialistische kennis, zijn klantgericht en delen een passie voor milieu, recycling, duurzaamheid en circulariteit.

De kracht van InnoMax ligt op het snijvlak van marktkennis, een breed relatienetwerk en het opdoen van ervaringen in de praktijk. Innovatieve technologie samenbrengen met het best passende advies voor bedrijven die willen verduurzamen. Op adviesgebied in de duurzaamheid zijn we uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers en dragen we bij aan de circulaire economie. Ook internationaal.

Nationaal en internationaal adviseren we bedrijven om over te stappen op een duurzamere bedrijfsstrategie

Kennispartner op het gebied van de wet- en regelgeving, vergunningen, milieu effect rapportages en advisering

Nieuw talent bieden we een veelzijdige carrière binnen de wereld van milieu en recycling technologie.

Interim functies in advisering en uitvoering voor gerenommeerde opdrachtgevers:

 • Directievoering
 • Senior Project Management
 • Marketing en Business Development (internationaal)
 • Business Case development
 • Haalbaarheidstudies
 • Toetsing Wet- en Regelgeving en Beoordelingsrichtlijnen
 • Opstellen van bestekken en het begeleiden van Aanvraag- en Tenderprocedures
 • Procesdefinitie op basis van Rest-/Afvalstoffenanalyse
 • Opstellen Massabalans
 • Flow-Schema en Installatie lay-out van de Rest-/Afvalstoffen Recyclinginstallatie
 • Investeringsbegrotingen en kosten-batenanalyse
 • Milieuvergunningaanvragen en procedureafwikkeling
 • Toetsing diverse Milieu- en Energiesubsidieprogramma’s
 • Advies- Onderzoeks- en/of Projectengineering t.b.v. specifieke Rest-/Afvalstromen
 • Functionele evaluatie en optimalisatie van (bestaande) recyclinginstallaties
 • Opstellen afnameprotocollen op basis van resultaat- en prestatie-indicatoren (o.a. Recycling% Reinheids% van de recyclinggrondstoffen en Beschikbaarheids% Energieverbruik Kwh/ton enz. van de Rest-/Afvalstoffen recyclinginstallatie)

Op alle diensten en advisering door InnoMax B.V. is de “De Nieuwe Regeling” DNR 2011, herziening juli 2013, van toepassing: download PDF

Efficiency

Innovatief recyclen betekent het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Reststromen moeten zo efficiënt mogelijk verwerkt worden, zodat er een goede balans ontstaat tussen kosten en besparing.

Meer info vindt u op de webpagina Ladder van Lansink.

Partnerships

Cores • Onze partner voor de advisering,  marketing en afzet van secundaire grond- en brandstoffen uit afvalrecycling is Cores.

Cores

 

Techport • InnoMax is Partner van Techport, een netwerk van bedrijven, scholen en overheid. Binnen Techport staat samen werken aan de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie centraal.

partner van Techport