Duurzaam alternatief voor verbranden medisch afval

Eigenlijk is de wijze waarop wij, als maatschappij, met ons afval omgaan schrikbarend. Willen we enerzijds niets liever dan alles verduurzamen, laten we anderzijds precies het tegenovergestelde gebeuren. Als expert op het gebied van duurzame recycling zien wij altijd nieuwe mogelijkheden. Onze nieuwste focus in de milieu- en recyclingadvisering richt zich op medisch afval. Een duurzaam alternatief voor het verbranden van medisch afval, dat is waar wij je alles over kunnen vertellen. 

Kritischer dan ooit

In de recyclingbranche staat InnoMax bekend als specialistisch adviseur en we zijn kritischer dan ooit. Daarom blijven we twee essentiële zaken benadrukken. 1) Grondstoffenhergebruik als de gouden standaard. En 2) pas als uiterste optie kiezen voor verbranding (dan wel met energieterugwinning). Herwinning van grondstoffen is voor de ene afvalstroom makkelijker te realiseren dan voor de andere.

Bedrijfsvoering verduurzamen

InnoMax legt daarom graag het onderwerp medisch afval op tafel, gaat in gesprek met bedrijven en kijkt altijd naar hoe het duurzamer kan. Sommige bedrijven staan perplex als ze horen dat wij hen heel concreet kunnen helpen met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Samen kunnen we echt stappen maken. Een aantal organisaties uit de medische sector heeft te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een duurzamere aanpak. De productie van ziekenhuisafval is enorm en daarom spelen wij in op de toenemende vraag voor verantwoorde verwerking. InnoMax komt met een oplossing om medisch afval te decontamineren, waarna het gewoon gerecycled kan worden.

Wat is medisch afval?

Met medisch afval bedoelen we Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA), ook wel infectieus afval genoemd, afkomstig van gezondheidszorg voor mens, dier of onderzoek in Nederland. Denk aan organisaties als ziekenhuizen, verzorgingshuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartspraktijken, dierenklinieken en laboratoria. Momenteel wordt infectieus medisch afval eerst ingezameld en opgeslagen in kunststof vaatjes, om vervolgens te worden verwerkt in de enige ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie in Nederland. In het kader van verduurzaming is de medische sector klaar voor een alternatief voor het verbranden van medisch afval. Daarom kijken wij samen met de sector welke onderdelen in de SZA afvalstroom geschikt zijn voor recycling.

Advies InnoMax over decontamineren medisch afval

Door het medisch afval te decontamineren worden alle infectieuze stoffen vernietigd, mét behoud van grondstoffen. Een uitstekend alternatief voor verbranding dus. Het laatste wat we willen is dat we de aarde nog verder uitputten, dus kiezen we liever voor grondstoffenhergebruik dan voor verbranden. CO2-uitstoot omlaag en grondstoffenhergebruik omhoog. Dit zou inkopers in ziekenhuizen als muziek in de oren moeten klinken. Toch blijkt er in de praktijk nog te weinig aandacht voor het decontamineren van medisch afval. Juist terwijl onderwerpen als circulariteit en duurzaamheid bij het bestuur hoog op het wensenlijstje staan. Dus interessante materie om mee aan de slag te gaan. Dat begint altijd met een praktisch advies van InnoMax. Wij adviseren en begeleiden organisaties op het gebied van duurzame afvalverwerking, met een sterke focus op circulariteit. Ons zusterbedrijf Du-Con Trade kent voor de recyclinggrondstoffen dan weer de beste route naar hergebruik. Best of both worlds!

Kennis en kwaliteit is onze basis

InnoMax stelde een positiedocument op met een plan om de zorgsector drastisch te verduurzamen. Iets wat uiteraard niet zomaar uit de lucht komt vallen. Na gedegen onderzoek van InnoMax en validatie van deze plannen aan het Landelijk Afvalsbeheerplan (LAP3) blijkt dat Specifiek Ziekenhuis Afval (voor het grootste deel) niet verbrand hoeft te worden, maar onderdeel kan worden van een circulaire keten.

medisch afval decontamineren  

Samenvatting: Medisch afval decontamineren is een innovatieve recyclingtechniek die zorgt voor een duurzaam alternatief voor verbranding. Naast CO2-reductie draagt decontaminatie bij aan een hoger recyclingpercentage door maximaal hergebruik van grondstoffen uit medisch afval. Afvalverwerking in de medische sector kan vele malen gezonder, en dat sluit perfect aan bij de doelstellingen die in de Green Deal Duurzame Zorg staan beschreven.

 

HOME

Carrière maken

fulltime flexibel hybride werken bij InnoMax

Nieuw in de branche

blue2green recycling medisch afval

Chemische recycling

plastic recycling