Duurzaam alternatief voor verbranden medisch afval

Eigenlijk is de wijze waarop wij, als maatschappij, met ons afval omgaan schrikbarend. Willen we enerzijds niets liever dan alles verduurzamen, laten we anderzijds precies het tegenovergestelde gebeuren. Als expert op het gebied van duurzame recycling zien wij altijd nieuwe mogelijkheden. Onze nieuwste focus in de milieu- en recyclingadvisering richt zich op medisch afval. Een duurzaam alternatief voor het verbranden van medisch afval, dat is waar wij je alles over kunnen vertellen. Niet alleen veel duurzamer, ook nog eens veel goedkoper.

Kritischer dan ooit

In de recyclingbranche staat InnoMax bekend als specialistisch adviseur en we zijn kritischer dan ooit. Daarom blijven we twee essentiële zaken benadrukken. 1) Grondstoffenhergebruik als de gouden standaard. En 2) pas als uiterste optie kiezen voor verbranding (dan wel met energieterugwinning). Herwinning van grondstoffen is voor de ene afvalstroom makkelijker te realiseren dan voor de andere.

Bedrijfsvoering verduurzamen

InnoMax legt daarom graag het onderwerp medisch afval op tafel, gaat in gesprek met bedrijven en kijkt altijd naar hoe het duurzamer kan. Sommige bedrijven staan perplex als ze horen dat wij hen heel concreet kunnen helpen met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Samen kunnen we echt stappen maken. Een aantal organisaties uit de medische sector heeft te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een duurzamere aanpak. De productie van ziekenhuisafval is enorm en daarom spelen wij in op de toenemende vraag voor verantwoorde verwerking. InnoMax komt met een oplossing om medisch afval te decontamineren, waarna het gewoon gerecycled kan worden.

Wat is medisch afval?

Met medisch afval bedoelen we Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA), ook wel infectieus afval genoemd, afkomstig van gezondheidszorg voor mens, dier of onderzoek in Nederland. Denk aan organisaties als ziekenhuizen, verzorgingshuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartspraktijken, dierenklinieken en laboratoria. Momenteel wordt infectieus medisch afval eerst ingezameld en opgeslagen in kunststof vaatjes, om vervolgens te worden verwerkt in de enige ziekenhuis afval verbrandingsinstallatie in Nederland. In het kader van verduurzaming is de medische sector klaar voor een alternatief voor het verbranden van medisch afval. Daarom kijken wij samen met de sector welke onderdelen in de SZA afvalstroom geschikt zijn voor recycling.

Medisch afval decontamineren

Door het medisch afval te decontamineren worden alle infectieuze stoffen vernietigd, mét behoud van grondstoffen. Een goed alternatief voor verbranding dus! Het laatste wat we willen is dat we de aarde nog verder uitputten, dus kiezen we liever voor grondstoffenhergebruik dan voor verbranden. Daarnaast is het decontamineren van medisch afval veel goedkoper.

Circulariteit en duurzaamheid

Dit zou inkopers in ziekenhuizen als muziek in de oren moeten klinken. Toch blijkt er in de praktijk nog te weinig aandacht voor het decontamineren van medisch afval. Juist terwijl onderwerpen als circulariteit en duurzaamheid bij het bestuur hoog op het wensenlijstje staan. ‘Gaan we zeker meer betalen?’, is een veel gehoorde terugkoppeling als het gaat om verduurzamen. ‘Nee, in dit geval niet. In tegendeel!’ Dus interessante materie om mee aan de slag te gaan. Dat begint altijd met een praktisch advies.

Advies van InnoMax

InnoMax geeft advies en begeleidt organisaties op het gebied van duurzame afvalverwerking, met een sterke focus op circulariteit. Ons zusterbedrijf Du-Con Trade kent voor de recyclinggrondstoffen dan weer de beste route naar hergebruik. Best of both worlds!

Kennis en kwaliteit is onze basis

InnoMax stelde een positiedocument op met een plan om de zorgsector drastisch te verduurzamen. Iets wat uiteraard niet zomaar uit de lucht komt vallen. Na gedegen onderzoek van InnoMax en validatie van deze plannen aan het Landelijk Afvalsbeheerplan (LAP3) blijkt dat Specifiek Ziekenhuis Afval (voor het grootste deel) niet verbrand hoeft te worden, maar onderdeel kan worden van een circulaire keten.

medisch afval decontamineren  

Samenvatting: Medisch afval decontamineren is een innovatieve recyclingtechniek die zorgt voor een duurzaam alternatief voor verbranding en die bijdraagt aan CO2 reductie, een hoger recyclingpercentage en hergebruik van grondstoffen. En, dit alles tegen significant lagere kosten voor afvalverwerking in de medische sector waar men de focus liever houdt op patiëntenzorg en kortere wachtlijsten voor medische behandelingen.

Download in PDF

HOME

Carrière maken

fulltime flexibel hybride werken bij InnoMax

Nieuw in de branche

blue2green recycling medisch afval

Chemische recycling

plastic recycling