Chemische Recycling

Recyclen gebeurt al jaren en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We consumeren wat af en bijna alles wat we kopen zit enkel, dubbel of zelfs driedubbel verpakt. Karton, aluminium en bergen plastic. Als je ziet wat je alleen al als huishouden aan afval produceert uit verpakkingsmateriaal is dat schrikbarend. Daarom kiezen we er gelukkig ook massaal voor om deze materialen te recyclen. Zo worden papier, plastic en blikverpakking gescheiden voor hergebruik. Recyclen betekent opnieuw gebruiken, maar hoe vaak kun je een product recyclen? Helaas niet oneindig. Neem plastic, op een gegeven moment is het materiaal zo uitgeput dat het niet meer te recyclen is. Tenzij je kiest voor chemische recycling, want dat is toch wel een heel slimme innovatie binnen onze circulaire economie.

Wat is chemische recycling?

De term chemische recycling of chemisch recyclen is vrij nieuw in de afval- en recyclingbranche en toch hoor of lees je ‘m steeds vaker. Chemische recycling wordt toegepast op plastic uit bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Bijzonder snel maakt deze innovatie technologie haar entree. Plastic apart inzamelen of in een later stadium scheiden is nu vaste prik. Maar wat is chemisch recyclen nu precies? Googlezoekers komen direct uit op Wikipedia dat chemische recycling omschrijft als het omvormen van kunststoffen door middel van verhitting en / of chemische reacties tot monomeren of andere koolwaterstoffen. Dit proces levert een olieachtig product op, een grondstof die gebruikt kan worden voor het produceren van plastics, kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen.

Chemische recycling draagt bij aan een duurzame ontwikkeling, CO2 reductie en een hoger recyclingpercentage door minder verbruik van primaire grondstoffen.

Hoe recycling zich ontwikkeld heeft

Chemisch recyclen begint waar mechanisch recyclen in feite stopt. De mechanische technologie om te kunnen recyclen is gebaseerd op machines en apparatuur die het afval scheiden. Bij kwalitatieve sortering van grondstoffen uit gemengd afval komen tegenwoordig robots aan te pas. Mensen werken er nog nauwelijks. Dat mechanisch recyclen de afgelopen decennia enorm is ontwikkeld zien we terug in het resultaat, de output. Echter kunnen die materialen niet keer op keer op dezelfde wijze gerecycled worden. En daar komt de nieuwe technologie om de hoek kijken. Want de output van mechanisch kun je zien als de input voor het chemisch recyclen, met garantie op 100% herbruikbare grondstof. Wat we hiermee bedoelen is de recycling van plastic naar olie (70%) en van olie naar virgin plastic (50%). Het overall rendement is 35%!

Landelijk Afvalbeheer Plan

Zeker nu chemische recycling is beschreven in het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) is er geen weg terug. Want als innovatieve voorkeurtechnologie voor de verwerking van plastics uit gemengde afvalstromen is de basis voor een succesvolle implementatie van chemisch recyclen gelegd. Daarbij is het een hele belangrijke stap in onze samenleving. We willen toe naar 100% circulair in 2050. Steeds meer bedrijven en organisaties stellen zich dat ten doel. Haalbaar? Niet als je stil blijft zitten.

VANG Van Afval Naar Grondstof

bron: Rijksoverheid

Niet onuitputtelijk

Net als dat plastic materialen niet onuitputtelijk zijn, is onze aarde dat ook niet. Dat vraagt om een belangrijke bijdrage van ons als gebruikers van onze aarde. Samen moeten we ook echt iets gaan doen aan ons gedrag, want het is niet voor niets dat de aarde ons iets probeert te vertellen. Overstromingen, bosbranden, onverwachte hitte en extreme regenbuien. Overal ter wereld zien we het klimaat veranderen. Daarbij raken de grondstofbronnen op en weten we allemaal dat het vijf voor twaalf is. Critici vragen zich af of we daar nog wel iets aan kunnen doen? Natuurlijk!, zeggen wij dan als adviseurs in Milieu en Recycling Technologie, want wij weten wel beter. Net als heel veel medebewoners op deze aarde, bedrijven en overheden dat weten. Maar waar begin je?

Advies bij chemische recycling

Onze rol op het gebied van chemisch recyclen leggen we nog even uit. Wij zijn adviseur en engineer van de pre processing installatie van inkomende Post Consumer Plastics (PCP), Single Use Plastics (SUP) en End of Life Plastics (ELP). Bedrijven die hiermee te maken hebben willen niet achterblijven, zoeken houvast en schakelen ons in voor advies bij chemisch recyclen.

Top-down aanpak

Bewustwording en draagvlak creëren, daarmee heeft InnoMax een waardevolle adviesrol binnen bedrijven die de knop om willen zetten. Die knop zit soms vast. Bekend probleem, is onze ervaring, dus schaam je niet om jouw verhaal aan ons te vertellen. Waar je begint, dat vertellen wij je. Wanneer je begint, dat bepaal jij.

Chemisch recyclen » Q&A

Wil je beginnen? Neem contact op met Cees Duijn van InnoMax, expert in Milieu en Recycling Technieken. Cees is ervaren, praat je de oren van het hoofd en weet werkelijk alles over de trends in zijn vakgebied. Ook internationaal, want ziet Cees een kans, dan gaat hij op missie. Bel hem maar eens.

 

Plastic afval chemisch recyclen

Download in PDF

HOME

Carrière maken bij InnoMax

fulltime flexibel hybride werken bij InnoMax

Medisch afval decontamineren

medisch afval decontamineren