Adviseurs in Milieu Recycling & Duurzaamheid

Advies over duurzame bedrijfsprocessen en een helder plan van aanpak om milieuwinst te behalen. Bedrijven en organisaties staan open voor verduurzamen en willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ons advies is gericht op milieu, recycling, duurzaamheid en circulariteit. Samen met onze klanten gaan we aan de slag met een concreet plan van aanpak en kunnen we duurzamere bedrijfsstrategieën realiseren. Maak kennis met ingenieursbureau InnoMax.

Duurzaam ondernemen begint altijd met bewustwording en draagvlak creëren. Daar baseren wij onze aanpak ook op. Je kunt klein beginnen en groots doorpakken. Vanuit InnoMax denken wij mee, bepalen we het uitgangspunt en het eindpunt. Dit kan per project, zodat de werkwijze altijd overzichtelijk blijft. Stap voor stap laten wij zien hoe jouw bedrijf binnen de vaste kaders duurzame stappen kan maken.

Inspelen op huidige ontwikkelingen in de markt

In onze advisering maken we gebruik van onze vergaande kennis van milieu- en recycling technologie. We putten uit een rijke historie van projecten en waren betrokken bij het ontwerpen van recyclinginstallaties die hun tijd ver vooruit waren. Ontwikkelingen in de huidige markt volgen we op de voet en daar spelen onze adviseurs op in. Verduurzamen is een hot item en wij leggen uit wat dat voor jouw bedrijf betekent én kan opleveren.

Als bedrijf of organisatie wil je meer dan alleen advies. Je wilt ontzorgd worden als het om zaken gaat die een blok aan je been zijn. Afvalbeleid kan zo’n blok zijn en dat begrijpen wij maar al te goed. Feit is vandaag de dag: je moet er iets mee en snel ook. Wat niet iedereen weet is dat het verwerken van afval vele malen duurzamer kan. En die gedachte brengen wij maar wat graag over.

Voor hetzelfde geld

Of duurzamer ook duurder is? Die vraag wordt ons inderdaad vaak gesteld. Nee, duurzamer omgaan met je afval en kiezen voor een verantwoorde verwerking hoeft dus niet duurder te zijn. Mooi voorbeeld is het afval uit de medische sector. Schrikbarende hoeveelheden belanden dagelijks, we zouden bijna zeggen klakkeloos, in de verbrandingsoven. Makkelijk en snel, weg ermee. Helaas, vinden wij, want voor hetzelfde geld kunnen wij zorgen voor het decontamineren van medisch afval.

Duurzaam alternatief voor verbranden

Met medisch afval bedoelen we afvalstromen uit ziekenhuizen en andere zorginstellingen, laboratoria en dierenklinieken. Medisch afval decontamineren leggen we eenvoudigweg uit als de innovatieve verwerkingstechniek waarmee afval uit de zorgsector kan worden omgezet, oftewel teruggebracht tot bedrijfsafval. Dit betekent minder druk op het milieu door een veel lagere CO2-uitstoot. Ook liggen de tarieven voor verwerking van bedrijfsafval ten opzichte van ziekenhuisafval stukken lager en is het vele malen makkelijker te recyclen voor hergebruik. Nu de zorgsector weet dat het duurzamer kan en niet duurder is, krijgen we steeds meer vragen voor een advies op maat.

De bijdrage die de medische sector kan leveren aan het verbeteren van het milieu staat beschreven in de Green Deal Duurzame Zorg. Verduurzamen in de zorg kan dankzij de Green Deal versneld worden. Aangesloten zorginstellingen hebben o.a. de ambitie om een aanzienlijke CO2-reductie in 2030 te realiseren en circulaire bedrijfsprocessen te stimuleren.

Resultaat van grondstoffen uit afval

Wanneer je ziet wat het resultaat is van onze aanpak begrijp je meteen onze meerwaarde. Meerwaarde op het gebied van verduurzaming, milieuwinst behalen, duurzaam ondernemen effectief kunnen doorvoeren binnen je organisatie. Kortom, resultaat waar je echt mee voor de dag kan komen. Afval zien als grondstof, kwaliteit behouden door hoogwaardige recyclingtechnieken, de aarde niet langer uitputten. Bij InnoMax spreken we eigenlijk ook alleen nog maar over grondstoffen, daarna volgen reststoffen en tot slot afvalstoffen. Van een blok aan je been iets positiefs weten te maken, laten zien hoe je als bedrijf je processen kunt verduurzamen en stoppen met ‘zomaar’ verbranden door het bieden van een duurzaam alternatief. Dat is het dagelijks werk van onze adviseurs.

Grip op afvalbeleid

Grondstoffenhergebruik is één van meest actuele agendapunten, want nog nooit waren grondstoffen zo schaars. Met een helder en concreet advies laten wij je zien hoe jij grip kunt krijgen op jouw afvalbeleid. Door structureel in te zetten op alternatieve verwerkingstechnieken voor grondstoffenhergebruik kun jij bijdragen aan een duurzamere wereld. Een afvalplan van InnoMax geeft jou naast handvaten een berekening van het rendement ten opzichte van de investering.

Wil je succes boeken met een breed gedragen afvalbeleid binnen jouw organisatie? Dan is bewustwording creëren met onze top-down benadering de oplossing. We weken van boven naar beneden en met als doel iedereen mee te krijgen. Geen moeilijke verhalen, maar werkbare oplossingen en niet alleen voor het verwerken van afval. Wist jij bijvoorbeeld dat ook op het gebied van inkoop enorm veel te behalen valt? Analiseer maar eens hoe producten of machines die jij inkoopt worden gemaakt en of dat wellicht beter en verantwoorder kan. In de meeste gevallen is dat namelijk het geval. Vanzelfsprekend is ons advies constant alert te blijven op je bedrijfsprocessen en dat je bijstuurt en verbetert waar dat nodig is. Op die manier krijg je veel beter inzage in je CO2-besparing, verantwoord omgaan met afval en recycling en ben jij je bewuster van het grondstoffenhergebruik. In een rapportage lees je het allemaal terug, inclusief je recyclingpercentage. Prachtige data overigens ook om in je jaarverslag te vermelden en paraat te hebben als je op een tender intekent.

Innovatie in recycling

innomax recycling advies

Werken bij InnoMax

vacature technisch tekenaar engineer
About Unify

Duurzaamheid en Circulariteit

InnoMax B.V. valt samen met Du-Con Trade B.V. onder de Du-Max Groep. Gezamenlijk is vanuit deze werkmaatschappijen een Visie & Strategie opgesteld op basis van Duurzaamheid en Circulariteit. De visie sluit aan bij de publieke internationale discussie en uitvoering van strategieën en plannen met betrekking tot circulair en duurzaam.

Lees meer