Techport InnoMax nieuwe partner

InnoMax nieuwe partner van Techport

Artikel website Techport | InnoMax partner Techport

Techport is een netwerk van bedrijven, scholen en overheid. Samen werken we aan de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie.

InnoMax is een advies- en engineeringbureau op het gebied van milieu- en recyclingtechnologie. De senior consultant en eigenaar Cees Duijn is al 35 jaar specialist en adviseur in de milieu- en recyclingindustrie.

Cees: “Ik adviseer recyclingbedrijven over het inzamelen, verwerken en hergebruiken van de grondstoffen en energie uit het afval. Van afval naar grondstoffen: zowel uit huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Bij Techport wil ik netwerken en krachten bundelen, jonge techneuten een stageplaats bieden en de toepassing van techniek versterken. Recyclingtechnologie is ‘high tech’, een combinatie van bestaande technieken die samen een innovatieve recycling technology met toegevoegde waarde generen.”

De diensten van InnoMax bestaan onder andere uit: advisering, haalbaarheidsadvies, begeleiden milieuvergunningen aanvragen, investeringsbegrotingen en kosten-batenanalyses. Innovatieve ontwikkelingen om tot duurzame oplossingen te komen, toetsing diverse Milieu- en Energiesubsidieprogramma’s, Opstellen transitie programma’s om bedrijven te begeleiden naar een circulair en duurzame bedrijfsvoering.

Waarom Techport?

“Na 35 jaar is de cirkel weer rond en zijn we weer terug in de IJmond. Sinds 2018 is er (weer) een kantoor in de IJmond geopend (Staalstraat te Velsen-Noord). Wij willen ons netwerk in de IJmond verder versterken en benutten. Bij Techport willen wij netwerken en krachten bundelen, jonge techneuten een stageplaats bieden en de toepassing van techniek versterken.”

Techport InnoMax nieuwe partner
Cees Duijn (rechts) ziet Techport als waardevolle aanvulling in het netwerk van InnoMax BV