Plan van aanpak voor medisch afval in Nepal

Project Sahid Memorial Hospital in Kathmandu

Medisch en ziekenhuisafval, inzameling en verwerking. Van de in totaal 361 privéziekenhuizen in Nepal, telt de Kathmandu vallei er alleen al 99.

In Nepal geldt geen landelijke regeling voor de verwerking van medisch afval en daarom staat ieder ziekenhuis op zichzelf.

Vraag het de expert

Om die reden riep Sahid Memorial Hospital de expertise in van PUM Netherlands senior experts. Cees Duijn heeft als specialist op het gebied van afval en recyclingtechnologie een inventarisatie gedaan en een plan van aanpak ontwikkeld samen met het management van dit ziekenhuis.

Werk in uitvoering

De komende 18 maanden zal dit plan van aanpak worden uitgevoerd, waarmee Sahid Memorial Hospital een referentie wordt in Nepal voor het veilig en milieuvriendelijk verwerken van medisch afval.

Het team van Sahid Memorial Hospital