Windzifter GP Groot ontmanteld

Terug naar eind jaren 80

Oud nieuws

InnoMax is de archieven ingedoken en stuitte op een aantal bijzonder leuke foto’s en herinneringen. We nemen u mee terug naar eind jaren 80. Met een reden, want na ruim 30 jaar trouwe dienst is een voor Cees Duijn bekende machine ontmanteld.

Een Windzifter-unit, eind tachtiger jaren ontwikkeld door Cees Duijn (rechts op foto) en John van der Kolk, bij Duos. Kort daarna is de Windzifter in gebruik genomen bij onder andere GP Groot in Alkmaar (2 stuks) als onderdeel van de Puin Recycling Installatie (PRI). En nu, na ruim 30 jaar trouwe dienst zullen die machines ontmanteld worden.

Cees: “Prachtig dat we kunnen terugkijken op deze vruchtbare, langdurige en duurzame samenwerking. Mijn functies vervulde ik in die jaren bij Duos, later bij Nihot. Al die tijd verliep de samenwerking met GP Groot / Sortiva succesvol. En nu dus al ruim 30 jaar. Dan heb je het pas écht over duurzaam.”

Ook in de toekomst ziet Cees, nu opererend vanuit InnoMax en Du-Con Trade, de samenwerking een succesvol vervolg krijgen. “Juist door de inzet van nieuwe technologie en innovaties blijven we elkaar scherp houden. Ontwikkelingen in de milieu- en recyclingtechniek staan nu eenmaal nooit stil en dat willen we ook niet laten gebeuren. Waar we wel stil bij willen staan zijn die herinneringen aan vroegere tijden en relaties. Pionieren, dat is wat we deden. Mooie tijd, en nog!”

Over de Windzifter-unit®

De Windzifter-unit® die eind jaren 80 ontwikkeld werd kan als volgt worden gedefinieerd: een luchtscheidingsinstallatie die droge materialen met verschillende soortelijke massa en oppervlakte van elkaar scheidt door middel van blaaskracht. Lichte delen zoals hout, papier, plastic en polystyreen worden uit de hoofdstroom geblazen. De Windzifter-unit® is zeer geschikt voor grote hoeveelheden en voor grote materiaalfracties. Verschillende uitvoeringen garanderen een optimale aanpassing aan het gewenste gebruik. Op de volgende gebieden werd de Windzifter-unit® de afgelopen 30 jaar ingezet: 1. Het verwijderen van hout, plastic, polystyreen e.d. uit gebroken puin, afvalverbrandingsslakken en staalslakken. 2. Het verwijderen van lichte materialen uit huishoudelijk afval, bedrijfsafval en gemengd stortplaatsafval.

Meer informatie

Wilt u weten wat InnoMax voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op, telefonisch of per mail. Volg ons op LinkedIn.