decontaminatie proces medisch afval

Grootschalig duurzaam verwerken van medisch afval

Misvatting verbranden ‘SZA vaatjes’

Veel ziekenhuizen en zorginstellingen zijn in de veronderstelling dat specifiek ziekenhuisafval (in de ‘SZA vaatjes/WIVA vaatjes’) verbrand moet worden. “Dat moet van de wet” horen we vaak. Helaas is dat een wijdverspreide misvatting, want er zijn vandaag de dag veel duurzamere technieken beschikbaar én ook toegestaan.

InnoMax toetste deze technieken aan de Nederlandse wet en regelgeving. Conclusie: zowel het gevaarlijke als het ongevaarlijke specifiek ziekenhuisafval kan in Nederland grotendeels gerecycled worden. Als onafhankelijke partij heeft Royal Haskoning DHV dit bevestigd en onderschrijven zij ook de procesoplossing die InnoMax hiervoor ontwikkelt met techniekleverancier Ecosteryl.

Alternatief voor verbranding van medisch afval is decontaminatie

De blauw-gele WIVA/SZA vaten, of kortweg ‘Vaatjes’, en ook de meeste andere soorten medisch afval hoeven niet verplicht verbrand te worden. Er zijn verschillende methodes om het infectierisico te beheersen, zonder kostbare grondstoffen te vernietigen. Een boodschap die we graag verspreiden!

Onze partner Ecosteryl is specialist en wereldwijd leverancier op het gebied van decontaminatie apparatuur. Decontaminatie is één van de methodes om het infectierisico weg te nemen, waardoor het Specifiek Ziekenhuis Afval uiteindelijk gerecycled kan worden tot grondstof. Maar hoe werkt decontaminatie dan?

Toepassing en techniek

Het decontaminatie proces van de Ecosteryl machines is gebaseerd op microgolf technologie. Door het afval te verkleinen en te verhitten wordt vocht omgezet naar stoom, en worden gedurende een vaste verblijftijd de infectieuze stoffen in het afval vernietigd. Dit (gevalideerde) proces wordt volledig gemonitord en gelogd, waardoor het proces volledig traceerbaar en veilig is.

Verschillende typen van de machine onderscheiden zich in schaalgrootte. Volcontinu systemen zorgen ervoor dat medisch afval op grote schaal kan worden verwerkt tot bedrijfsafval. Bedrijfsafval dat klaar is om gerecycled te worden met de innovatieve InnoMax sorteertechnologie. Dankzij de schaalgrootte kunnen hiermee meerdere ziekenhuizen en laboratoria op het gebied van medisch afval volledig ontzorgd worden.

Ook zijn er kleinschaligere systemen waarmee zorginstellingen/laboratoria zelfstandig op locatie kleine batches kunnen verwerken tot bedrijfsafval. Meer informatie over de productlijn van Ecosteryl is terug te vinden op de website van Du-ConTrade en onze nieuwste activiteit Blue2Green Recycling.

Ziekenhuis als aanjager van Circulaire economie en CO2-reductie

Hoe kunnen we dan als zorgsector met ons SZA bijdragen aan een circulaire economie? In Nederland wordt jaarlijks zo’n 40.000 ton specifiek ziekenhuisafval verband[1] (dat is het gewicht van zo’n 42.000 Fiat 500’s, ofwel een file van het Amsterdam UMC, via UMC Utrecht, via het Erasmus MC naar de verbranding in Dordrecht; bumper aan bumper!). Ook wordt een deel van het afval geëxporteerd voor verwerking in het buitenland (yes, dat zijn ook weer extra km’s wegvervoer).

Door Nederlands ziekenhuisafval te decontamineren en recyclen kan dus een enorme hoeveelheid CO2 uitstoot vermeden worden.

Nog een voorbeeld: volgens cijfers van het CPB (data van CE Delft, Plastics Europe, SUEZ etc.) is de vermeden CO2-uitstoot bij het recyclen van één ton kunststofafval (in plaats van het verbranden van dit afval) tussen de 1,2 en 1,7 ton. Medisch afval bestaat gemiddeld genomen voor zo’n 60-75% uit kunststoffen, de rest bestaat vaak uit glas, metaal, vezels en inert materiaal. Als we nu alleen even kijken naar de hoeveelheid kunststof (maar glas en metaal zijn natuurlijk ook prima te recyclen), dan kunnen we door decontaminatie en recycling al een enorme CO2 uitstoot voorkomen.

Richtinggevend; 60% van 40.000 ton/jaar x 1,5 ton CO2 = 36.000 ton CO2 besparing per jaar!

De uitstoot die we daadwerkelijk kunnen vermijden op afvalverwerking hangt uiteraard af van vele factoren, maar gezien de enorme hoeveelheid medisch afval is het zéker tijd voor verandering.

Bewezen techniek en doorontwikkeling

  • Decontaminatie van SZA met apparatuur van Ecosteryl is een bewezen oplossing en wordt al meerdere jaren op toegepast binnen en buiten Europa.
  • InnoMax heeft ruime advies-ervaring in het opwerken van afvalstoffen, vergunningstrajecten en het optimaliseren van verwerkingstechnieken. Aanvullend op de recyclingmogelijkheden met de innovatieve InnoMax sorteertechnologie werken wij samen met ons zusterbedrijf Du-Con Trade. Binnen deze samenwerking wordt hard gewerkt om het aantal teruggewonnen stromen uit te breiden en verder te optimaliseren in ons pilotproject in Beverwijk.

Samenvatting duurzaam verwerken medisch afval

Recycling van medisch afval zoals Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA) is mogelijk en toegestaan binnen de vigerende wet- en regelgeving; er zijn dus écht alternatieven voor verbranding.

InnoMax zet samen met Du-Con Trade in op een brede toepassing van recyclingtechniek waarbij bevorderen van circulariteit en ontzorgen van de medische sector voorop staan. Alleen zó kunnen ziekenhuizen focussen op hun corebusiness, en kan hergebruik van grondstoffen uit SZA de nieuwe standaard worden.


[1] Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat