NHL Stenden

InnoMax rijkt innovatieprijs uit

NHL Stenden

Innovatieprijs voor NHL Stenden MDP

Op vrijdag 23 juni is het moment daar, InnoMax rijkt de innovatieprijs uit en wel aan NHL Stenden MDP. Het MDP van de NHL Stenden Hogeschool is een multidisciplinair project voor meer dan 300 eerstejaars studenten van de hele academie Technology and Innovation. Alle negen opleidingen deden mee met dit Project (Bouwkunde, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Chemie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, Ruimtelijke Ontwikkeling, Technische Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde en Werktuigbouwkunde).

Zo’n 30 ambitieuze studenten hebben in 5 teams gewerkt aan de deelprojecten van Blue2Green medisch afval recycling:

  • Maximaliseren circulariteit restfractie
  • Rapporteren milieuwinst aan ziekenhuizen; in klare taal
  • Hoogwaardige toepassing van de recyclingmaterialen

De resultaten mochten er wezen;

  • Tot 80% katoen van goede kwaliteit kan nog worden teruggewonnen uit de restfractie voor een nuttige toepassing
  • Voorlichtingsvideo’s en websites gemaakt speciaal voor de zorgsector
  • Kwaliteit van B2G gerecycled PolyPropyleen is bijna gelijkwaardig aan dat van virgin materiaal; spuitgietkwaliteit.
  • Er zijn fysieke nuttige producten gemaakt uit de recyclingstromen en restfractie

Verbranding met energieterugwinning is vaak de meest hoogwaardige methode om een restfractie te verwerken. Blue2Green Recycling kan ca. 20% van het medisch afval niet hoogwaardig recyclen, het terugwinnen van 80% katoen uit de restfractie is dus van enorme waarde voor het milieu. Daarom heeft InnoMax Martijn Bloemen, Sunna Kristinsson, Rik Overzet, Simon van der Ploeg en Hendrik de Vries van groep 2AL uitgeroepen tot winnaars van de kwaliteitsprijs. Super gedaan groep 2AL!