Ladder van Lansink

De Afvalhiërarchie

Recycling: hoog op de Ladder van Lansink

De “Ladder van Lansink – De Afvalhiërarchie” onderscheidt drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

Cees Duijn: “De Ladder van Lansink is bij al het denken en doen voor het adviseren, ontwikkelen, engineeren en realiseren van nieuwe Milieu- en Recyclingtechnologieën hét uitgangspunt voor InnoMax“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Preventie: kwantitatieve en kwalitatieve preventie. Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

B – Hergebruik: nuttige toepassing door producthergebruik. Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.

C – Recycling: nuttige toepassing door materiaal hergebruik

Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.

D – Energie: nuttige toepassing als brandstof. Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.

E – Verbranden: verbranden als vorm van verwijdering. Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden volgens wettelijke richtlijnen.

F – Storten: Afvalstoffen worden gestort.

Bron: recycling.nl

 

Ontstaan Ladder van Lansink

Ad Lansink: “Scheiding aan de bron verdiende voorkeur boven scheiding achteraf. Hergebruik van producten was beter dan recycling. Verbranding met terugwinning van energie was tenslotte verstandiger dan storten van brandbaar materiaal. Nog beter zou het voorkomen van afval zijn.”

Bronwww.adlansink.nl

 

Boekpublicatie Ad Lansink: Challenging Changes ‘Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy’ (2017)