Project recycling medisch afval krijgt ruim 2 miljoen subsidie

blue2green

Ruim 2 miljoen subsidie voor Blue2Green project

Voor de innovatieve verwerking van medisch afval krijgt Blue2Green Recycling een EU-subsidie van ruim 2 miljoen. Het Steunpunt JTF, uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond, heeft op vrijdag 5 april een werkbezoek georganiseerd voor de Regionale Stuurgroep Just Transition Fund IJmond. Dit gebeurde in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We kunnen rekenen op € 2.305.278,- JTF-subsidie om het project Blue2Green te laten slagen.

Uitreiking subsidie in Velsen-Noord

Het werkbezoek vond plaats bij het bedrijf Innomax in Velsen-Noord waar zo’n 20 gasten kennis namen van de techniek om medisch afval duurzaam te recyclen. Dat noemen we decontamineren, met als resultaat dat infectieus medisch afval wordt omgezet tot regulier bedrijfsafval. En ook als zo danig kan worden verwerkt. Naast de omvangrijke CO2-reductie die wordt behaald is er nog een groot voordeel. Dat is de mogelijkheid tot hergebruik van grondstoffen uit ziekenhuisafval en dat is revolutionair.

Ook waren partijen aanwezig die voordeel halen uit het project als het gaat om werkgelegenheid. Zo is er een samenwerking met Nova College, Techport en het Werkgeversservicepunt om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Dit alles maakt dat het JTF-project een rechtvaardige transitie laat zien en ontvangt dan ook alle lof tijdens het succesvolle werkbezoek.

Project medisch afval snel van start

Dankzij een snelle vergunningverlening kunnen de werkzaamheden om de recyclingplant in Velsen-Noord operationeel te krijgen snel starten. Meer nieuws volgt via de online kanalen van InnoMax en Blue2Green Recycling.

Voor aanvragen vanuit zorginstellingen en ziekenhuizen verwijzen wij naar het online contactformulier.