Publicatie in AEB magazine

Wist je dat Cees Duijn in zijn vrije tijd op missie gaat?

Cees Duijn is specialist op het gebied van Milieu- en Recycling technologie. Tijdens zijn missies deelt hij zijn kennis en ervaring met Start ups in ontwikkelingslanden. Afgelopen januari is hij naar Myanmar geweest om in de hoofdstad Yangon de start-up RecyGlo te adviseren.

» download het volledige artikel in PDF 

Myanmar was tot 8 jaar geleden een dictatuur, sinds 2011 is het vrij en met die verworven vrijheid groeit de consumptie en neemt het afval toe. Cees noemt het ‘de wet van het behoud van ellende’. In Yangon komt het afval van de straten via open goten in het rioolsysteem terecht en verstopt het vervolgens de waterzuiveringsinstallatie. Er is alleen een rioolsysteem in het oude centrum aanwezig, dit stamt uit de Engelse koloniale tijd. Het huisvuil wordt dagelijks opgehaald door de gemeente reiniging van Yangon City Development Committee. (YCDC).

RecyGlo zag een markt voor bronscheiding van plastics, papier en blikjes. Dit programma wordt nu uitgebreid met glas en elektronisch afval. RecyGlo promoot bronscheiding door voorlichting te geven aan bedrijven, kantoren, scholen, Ambassades, en universiteiten. Voor de bronscheiding hebben zij speciale bakken ontworpen.

De ingezamelde plastics worden opgebulkt en dan in grotere volumes afgevoerd naar een plastic recycler (‘Afval is logistiek’). Daar worden ze gescheiden op soort en kleur (met de hand) en vervolgens worden ze gewassen en geflaket. In China is het tekort aan grondstoffen dermate groot dat China de flakes zelf ophaalt.

Cees’ volgende missie? Waarschijnlijk naar India of Nepal.