Rijnstreek Business Kennemerland

Publicatie Rijnstreek Business Kennemerland

DE PRIJZEN VOOR GRONDSTOFFEN STIJGEN, TIJD OM JE AFVAL TE GELDE TE MAKEN

‘SLIMMER OMGAAN MET GRONDSTOFFEN’

Om maximale opbrengst uit afval te halen moet je brede kennis van zaken hebben over materialen, scheidingstechnieken, energie, wettelijke voorschriften en afzetmogelijkheden. Wij bekijken de afvalstromen van zo dichtbij dat wij hem kunnen ruiken en voelen. Grondstoffen zijn schaars en de prijzen ervan schieten de laatste tijd omhoog. Door ons werk maken wij hergebruik praktisch haalbaar en vinden wij ook afzet voor de restproducten. Zo helpen wij ondernemingen slimmer om te gaan met grondstoffen en hun afval te gelde te maken. Maar vooral hoop ik daarmee een bijdrage te leveren aan de broodnodige duurzaamheid en circulariteit in onze maatschappij.

Lees dit artikel uit Rijnstreek Business | via Sterkste Schakel Kennemerland